InsERT mikroSubiekt dla Windows

119.62

Opis

Program mikroSubiekt dla Windows to niezwykle prosty i przyjazny system odpowiedzialny za ewidencjonowanie sprzeday. Jest on dedykowany przede wszystkim maym firmom handlowo-usugowym. których dziaalno nie wymaga oprogramowania obsugujcego magazyny. Z mikroSubiekta dla Windows mog korzysta zarówno zaawansowani. jak i pocztkujcy uytkownicy programów komputerowych. Nowoczesny interfejs. intuicyjna instalacja. atwa obsuga oraz wszystkie niezbdne funkcje umoliwiaj szybk i niezawodn obsug dziaów sprzeday maych firm handlowo-usugowych.

System jest kontynuatorem linii produktów. które maj ju ugruntowan pozycj na rynku oprogramowania dla maych i rednich przedsibiorstw. Ta maa wersja znanego systemu do obsugi sprzeday doskonale speni powierzone jej zadania.

Do najwaniejszych cech mikroSubiekta dla Windows nale:

obsuga faktur VAT sprzeday. paragonów i faktur korygujcych;
uproszczona obsuga ewidencji dokumentów nierozliczonych (funkcja Rozlicz);
obsuga kartotek: towarów. usug i kontrahentów;
wielowalutowo wydruków dokumentów i cenników;
sprzeda towarów przez warto (np. paliwa);
przypisanie domylnej formy patnoci do kontrahenta;
przypisanie domylnych mar dla towarów;
sprawdzanie unikatowoci kodu kreskowego w towarach;
moliwo fiskalizacji dokumentów sprzeday na drukarkach fiskalnych (wspópraca z wieloma modelami drukarek);
wiele podstawowych zestawie takich jak: bilans. sprzeda wg asortymentu. sprzeda w okresie. itd.;
moliwo zbiorczej zmiany stawek VAT w kartotece towarowej;
moliwo przeprowadzenia eksportu danych w formacie EDI++ do wykorzystania przez systemy ksigowe firmy InsERT (np. Rachmistrz GT. Rewizor GT);
wspópraca z Microsoft SQL Server 2005. 2008. 2008 R2;
praca w systemie Windows XP. Windows Vista. Windows 7;
funkcja umoliwiajca zgaszanie sugestii przez Internet;
moliwo rejestracji elektronicznej.

Podstawowe moliwoci programu

Obsuga faktur VAT sprzeday.
Obsuga paragonów.
Obsuga faktur korygujcych.
Uproszczona obsuga ewidencji dokumentów nierozliczonych.
Obsuga kartotek: towarów. usug i kontrahentów.
Moliwo fiskalizacji dokumentów sprzeday na drukarkach fiskalnych (wspópraca z wieloma modelami drukarek).
Wiele podstawowych zestawie takich. jak: bilans. sprzeda wg asortymentu. sprzeda w okresie itd.
Moliwo przeprowadzenia eksportu danych w formacie EDI++ do wykorzystania przez systemy ksigowe firmy InsERT (np. Rachmistrz GT).

Kartoteki

Kartoteki: towarów. usug i kontrahentów.
Moliwo przypisania zarówno towarów oraz usug. jak i kontrahentów do grup.
Moliwoci wpisania strony WWW kontrahenta i towaru oraz adresu e-mail kontrahenta wraz z wywoaniem programu pocztowego oraz przegldarki WWW.
Trzy poziomy cen sprzeday.
Moliwo kalkulacji cen sprzeday towarów w oparciu o wpisan do kartoteki cen zakupu oraz narzut. mar lub zysk.
Okrelanie dla towarów i usug: kodu (20 znaków). nazwy (60 znaków) i opisu (255 znaków).
Moliwo posugiwania si kodami SWW/KU lub PKWiU.
Moliwo podania krótkiej nazwy fiskalnej towaru oraz jego kodu paskowego.
Okrelanie dla kontrahentów: kodu (20 znaków). nazwy (255 znaków) i uwag (500 znaków).
Moliwo okrelania województwa kontrahenta (wybór ze sownika).
Moliwo okrelenia imienia i nazwiska pracownika kontrahenta upowanionego do odbioru faktur.
Moliwo przypisania domylnej formy patnoci do kontrahenta.
Sprawdzanie unikatowoci NIP-u kontrahenta.
Informacja o braku NIP-u podczas dodawania nowego kontrahenta.
Moliwo przypisania domylnych mar dla towarów.
Sprawdzanie unikatowoci kodu kreskowego w towarach.

Dokumenty

Dostpne operacje: dodawanie. poprawianie. usuwanie. drukowanie i fiskalizacja.
Obsugiwane typy dokumentów: faktura VAT. paragon. faktura korygujca.
Moliwo drukowania wielowalutowych dokumentów i cenników.
Obsuga rcznej lub automatycznej numeracji dokumentów.
Uproszczona ewidencja rozlicze (opcja Rozlicz).
Moliwo sprzeday towarów przez warto (np. paliwa).
Moliwo dodania nowego kontrahenta do kartoteki w czasie wystawiania dokumentu.
Moliwo dodania nowego towaru lub usugi do kartoteki w czasie wystawiania dokumentu.
Obsuga poziomów cen z kartoteki lub moliwo rcznej zmiany ceny.
Moliwo zmiany rodzaju cen (netto. brutto) w trakcie wystawiania dokumentu (z przeliczaniem).
Moliwo wyboru formy patnoci ze sownika (równie dla paragonów – formy patnoci gotówkowe).
Moliwo udzielania rabatu od caego dokumentu (z przeniesieniem na pozycje).
Moliwo okrelenia kategorii dokumentu (z moliwoci wydruku).
Moliwo wpisania uwag do dokumentów.
Moliwo wpisana imienia i nazwiska osoby wystawiajcej i odbierajcej dokument.
Kolumna status fiskalny na licie faktur.
Wydruk dokumentów wedug jednego z wielu gotowych wzorów wydruku (w tym wydruk tekstowy dla starszych modeli drukarek).

Dostpne zestawienia i raporty

Bilans (proste podsumowanie okresu).
Sprzeda w okresie.
Sprzeda wedug asortymentu.
Sprzeda wedug kontrahentów.
Sprzeda wedug grup.
Wykres sprzeday.
Rejestr nalenoci nierozliczonych.
Zestawienie patnoci wedug kontrahentów.
Cennik (moliwo wydruku oferty cenowej).

Inne cechy programu

Praca jednostanowiskowa lub w sieci komputerowej (moliwo dokupienia licencji).
Praca na wydajnej bazie danych Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.
Prosta instalacja i pierwsze uruchomienie.
Moliwo atwej modyfikacji parametrów pracy programu.
Moliwo zabezpieczenia programu hasem.
Automatyczna archiwizacja danych (na dyskietki lub dysk) za pomoc wbudowanego programu kompresujcego dane.
Przyjazne. nowoczesne elementy interfejsu uytkownika (np. kalendarz. listy wyboru).
Moliwo obsugi programu za pomoc klawiatury lub myszki.
Wspópraca z innymi systemami firmy InsERT poprzez format EDI++.
Strona startowa z informacjami statystycznymi o firmie (moliwo wyczenia).
Moliwo zmiany kodowania polskich liter dla wydruków tekstowych (Windows. DOS. ASCII).
Rozbudowany system pomocy kontekstowej.
Moliwo rejestracji programu przez Internet.
Moliwo zgaszania sugestii do programu przez Internet.

Dane techniczne

Praca w systemie Microsoft Windows 2000. Microsoft Windows Server 2003. Microsoft Windows XP SP3. Microsoft Vista (lub nowszym).
Wykorzystywana baza danych: Microsoft SQL Server 2005 Express Edition dostarczana i instalowana wraz z programem.
Moliwa praca z Microsoft SQL Server 2000.
Zalecana konfiguracja komputera: procesor 300 MHz (lub lepszy). 256 MB RAM (lub wicej). Microsoft Internet Explorer 5.0 (lub nowszy). okoo 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym. dowolny napd CD-ROM (do instalacji programu). dowolna drukarka pracujca w rodowisku Windows (do realizacji wydruków).

Ceneo

Komputery

Oprogramowanie

Zarządzanie firmą

InsERT mikroSubiekt dla Windows

żarówki philips h7
, tresor midnight rose
, gry planszowe dla 5latka
, nexus lg 4
, x230
, vr kraków
, prostownica jonizacja
, gemini sklepy
, adobe dc
, all in one pcs
, symbole telefon
, elektroniczna niania z kamerą
, iphone 5s ceny

yyyyy